top of page

דיני עבודה

המשרד מלווה מזה שנים גופים המעסיקים מאות עובדים ומסייע להם בניסוח הסכמי עבודה בארץ ובחו"ל, בין חוזים אישיים ובין הסכמים קיבוציים, בייצוג בבתי הדין לעבודה ובתי המשפט ובמתן ייעוץ משפטי שוטף. בנוסף המשרד מלווה מנהלים בכירים ועובדים בהליכי משא ומתן מול מעסיקים ובסכסוכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.

bottom of page