top of page
חיפוש
  • ortals

בצאת ישראל – גרסת 2021

עודכן: 7 בספט׳ 2022

לכל דור יציאת המצרים שלו. בדורנו, כחלק מקידום תוכניות של התחדשות עירונית ומיזמי פינוי-בינוי היציאה שלנו מהבתים היא לצורך חזרה, אבל לא סתם חזרה, אלא חזרה משודרגת ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.

אז מה יוצא מזה לבעלי הדירות היוצאים? במיזמי פינוי-בינוי, היזם מתחייב לבעלי הדירות שיוצאים מבתיהם כי לאחר הריסת בית המגורים הישן ובניית מבנה מגורים חדש, הם יקבלו בו דירה חדשה בשטח זהה או גדול יותר מדירתם הישנה שנהרסה. כך מרוויחים בעלי הדירות, דירה חדשה בעלת ערך גבוה יותר, בלא שהשקיעו מכספם הפרטי לשם כך. כמו כן, בעלי הדירות מקבלים שלל הטבות נוספות מהיזם (ובהתאם להסכם עימו), כגון תשלום שכר דירה עד לסיום בניית דירתם החדשה, תשלומי ארנונה לדירה הישנה ועוד הטבות. בעלי הדירות היוצאים, מקבלים הטבות לא רק מהיזם אלא גם מהמדינה ורשויותיה. כך למשל, בחלק מהתוכניות יינתן פטור מחובת תשלום היטל השבחה ודמי היתר. ינתן פטור מתשלום מע"מ על שירותי הבנייה, וניתן לקבל גם הנחות בארנונה בדירות החדשות. בנוגע למס שבח ומס רכישה, ניתן יהיה לדחות את קביעת מועד העסקה/יום המכירה (הוא המועד שממנו נגזרים מועדי תשלום מס שבח ומס רכישה) למועד מאוחר יותר ובהתאם להתקיימות/התקדמות הפרויקט (כגון קבלת היתר בניה). במיזמי פינוי-בינוי יינתן פטור ממס שבח לבעלי הדירות היוצאים ובלבד שיתקיימו מספר תנאים בנוגע לשווי וגודל הדירה החדשה שיקבלו ביחס לדירתם הישנה. מדובר בפטור מיוחד שעומד בפני עצמו. כלומר, קבלת פטור זה לא שוללת קבלת פטורים אחרים במס שבח, וכן, ככל שנעשה שימוש בפטורים אחרים במס שבח קודם לכן, לא נשללת קבלת הפטור המיוחד.

בנוסף לכל האמור, בימים האחרונים נתבשרנו על כי צפויות להיכנס לתוקפן תקנות חדשות בקשר למיזמי פינוי –בינוי. תקנות אלה נועדו לקדם ולעודד מיזמים אלו ולתת הגנות חדשות על הדיירים העתידים להתפנות מבתיהם. כך במסגרת התקנות הצפויות, יהיה על היזם לנהוג בשקיפות יתרה כלפי בעלי הדירות: לפרט האם התנהלו או מתנהלים נגדו (או נגד בעל שליטה בו), הליכים משפטיים כולל הליכי פשיטת רגל, פירוק וכינוס נכסים, וכן על היזם לתת גילוי נאות בדבר עניין אישי שלו בפרויקט, או אם יש דייר הפועל מטעמו. נוסף על כך, יהיה על היזם לתת לבעלי הדירות פירוט אודות הניסיון שלו במיזמי פינוי-בינוי וכן להסכם ההתקשרות איתו יהיה מועד תפוגה. במקביל, כדי להמשיך לקדם ולעודד את מיזמי פינוי-בינוי בארצנו, פורסם תזכיר הצעת חוק נוסף לפיו הרוב הנדרש של בעלי הדירות לצורך כניסה למיזם, ירד מ80- אחוז ל-66 אחוז.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי פרויקטים ומיזמי פינוי-בינוי. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה בנושא ולקבלת ייעוץ.3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד. מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה האר

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

Comments


bottom of page