top of page
חיפוש
  • ortals

דמי בידוד

עודכן: 7 בספט׳ 2022

הצונאמי אומיקרון, אשר הגיע אלינו בשבועות האחרונים, מורגש היטב בכל בית ובית, החל בכניסתם לבידוד של ילדינו, וכלה בבידודים שלנו אנו. מה הם זכויותיהם של העובדים באשר לימי בידוד? החל מיום 29.10.2020 ועד ליום 28.2.2022 כל עובד (כולל בתוכו גם עובדים זרים) אשר נדרש להכנס לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, או בשל חובת אחד מילדיו לבידוד שכזה, ובעקבות כך נעדר מעבודתו, זכאי לדמי בידוד ולזכויות אחרות, ועל פי התנאים הבאים –

העובד עצמו נדרש בידוד -

1. העובד אינו חולה מאומת – ככל והעובד חולה מאומת, מגיעים לו דמי מחלה ולא דמי בידוד, ולא ינוכו יותר משלושה ימים, גם אם הבידוד היה יותר מהם. 2. העובד מילא את ההצהרה למשרד הבריאות באשר למי שבא במגע עם חולה מאומת, מסר העתק למעסיקו, ולא קיבל כל משכורת בתקופת הבידוד. 3. דמי בידוד בעת חזרה מחו"ל – ככל והעובד נסע לנסיעה פרטית לחו"ל, ונדרש לבידוד, לא מגיעים לעובד דמי בידוד. יובהר כי ככל ונסיעתו של העובד הייתה מטעם עבודתו, הדבר מהווה סייג, והעובד אכן יהיה זכאי לדמי בידוד.

ילדו של העובד נדרש בידוד –

1. גילו של הילד לא עולה על 16 שנים 2. ילדו של העובד אינו חולה מאומת – ככל וילדו של העובד הנו חולה מאומת, מגיעים לעובד דמי מחלת ילד, ולא ינוכו יותר משלושה ימים, גם אם הבידוד היה יותר מהם. 3. העובד מילא את ההצהרה למשרד הבריאות באשר לבידוד ילדו, מסר העתק למעסיקו, וחתם על כתב הצהרה כי אף הורה אחר לא קיבל את דמי הבידוד הנדרשים. 4. יובהר כי החל מיום 5.8.21 ראשים שני הוריו של הילד הנדרש בבידוד לחלק בניהם את תקופת הבידוד, כך שכל אחד מההורים יקבל דמי בידוד עבור חלקה של התקופה בה הוא היה ההורה המטפל. יש למלא הצהרה בדבר חלוקת הבידוד. 5. דמי בידוד בעת חזרה מחו"ל של ילדו של העובד – ככל שמדובר בנסיעה פרטית לחו"ל, לא יהא זכאי העובד לדמי בידוד.

מועד תשלום דמי הבידוד –

תשלום דמי הבידוד יעשו במשכורתו הקרובה של העובד, זאת ככל והוא הגיש את כלל המסמכים הדרושים והמנויים לעיל, עד שבעה ימים לפני המועד בו נעשה תשלום משכורתו.

גובה דמי הבידוד –

עבור תקופת הבידוד לעובד מחוסן / מחלים תשולם משכורתו המלאה של העובד (לאחרונה נעשה שינוי במתווה האוצר, והתשלום יהיה מלא, בעבור כל ימי הבידוד וכולל את יום הבידוד הראשון) בניכוי דמי נסיעה בעבור אותם הימים שהחסיר. ככל והעובד אינו מחוסן / מחלים, ישולמו לו 75% משכרו. ככל ועובד שאינו מחוסן / מחלים יידרש ללוות את ילדו בבידוד, יהא זכאי למלוא שכרו.

שיפוי המעסיק באשר לתשלום ימי הבידוד –

כל מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד יהיה זכאי להחזר מלא של יום הבידוד השני של העובד, עבור יום הבידוד השלישי יערך חישוב בהתאם לכמות העובדים אשר העסיק המעביד, ביום 1.8.2020. ככל והיו מתחת ל 20 עובדים, זכאי המעסיק לתשלום 75% ככל והיו מעל 20 עובדים, זכאי המעסיק לתשלום של 50%. לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש דיווח לביטוח לאומי.

בתפילה לסוף עידן הקורונה...6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד. מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה האר

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

Komentáře


bottom of page