top of page
חיפוש
  • ortals

הקמת חברה בישראל של שנת 2021

עודכן: 7 בספט׳ 2022

בהתקיים הרצון והצורך להקים חברה, ישנם שלבים ברורים למעקב, אשר יפורטו להלן:

השלב הראשון הוא החלטה לגבי סוג החברה שתוקם – בישראל, סוגי החברות המוכרות הן – חברה מוגבלת במניות, הידועה יותר בשם "חברה בע"מ" וחברה שאינה מוגבלת במניות. בחברה מוגבלת במניות, כשמה כן היא, אחריות בעלי או מייסדי החברה בפן הכספי והמשפטי מוגבלת והם אינם אחראים באופן מלא לחובות החברה, אחריותם מוגבלת לגובה סכום המניות הכולל שבבעלותם.

יצוין כי במקרים מסוימים החוק מסדיר את האופן והתנאים בהם ניתן להטיל את האחריות המלאה על בעלי או מייסדי החברה, בלשון המשפטית נקרא המושג "הרמת מסך".

לעומתה, בחברה לא מוגבלת האחריות על בעלי החברה היא ישירה, חד משמעית ומלאה.

השלב השני הוא בחירת שם החברה, תקנון החברה, ומינוי הדירקטורים - בחירת שם היא אחת מאבני הדרך החשובות בהקמת חברה, שם החברה הוא המצג הראשוני אותו רואים הלקוחות והוא אמור להיות מיוחד, מושך את העין, וקליט. כדי לבחור שם לחברה, מומלץ להכין רשימה של שמות אפשריים ולהעבירם לעו"ד לצורך בדיקת זמינות השם, במידה והשם שעליו חשבתם בשימושה של חברה אחרת, לא תוכלו להשתמש בו.

בבסיסו, תקנון החברה הוא בעצם הסכם, המכיל את שמה הנבחר של החברה, מטרות העיסוק בהן מתעתדת החברה לעסוק, פרטי בעלי המניות, הון המניות הרשום והאם החברה מוגבלת או איננה מוגבלת במניות. הסכם זה נכרת בין החברה כישות משפטית לבין בעלי המניות בה. מלבד ארבעת סעיפי החובה כאמור, פתוחה האפשרות בפני מייסד החברה להוסיף סעיפים נוספים לתקנון.

כאשר מקימים חברה קמה הדרישה למינוי אדם אחד לפחות לתפקיד דירקטור, בחברה פרטית אפשר למנות דירקטור אחד בלבד, לעומת חברה ציבורית בה קיימת חובה למינוי מספר דירקטורים. דירקטור בחברה אמון על התוויית מסלול החברה ומדיניותה וקבלת החלטות בקשר לפעילות החברה.

ולבסוף, השלב האחרון הוא רישום החברה אצל רשם החברות - עד העת האחרונה, לצורך רישום החברה אצל רשם החברות נדרש היה לפנות לעו"ד לדיני חברות, על מנת שיכין את הטפסים הנדרשים לרישום.

באלו נכללים – 1.טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, מאושר ע"י עו"ד וחתום ע"י מגיש הטופס. 2.טופס הצהרת בעלי המניות בחברה על הכשירות החוקית שלהם להחזיק במניות, כל בעל מניות נדרש למלא את הטופס בעצמו ובנפרד משאר בעלי המניות, ועל כל טופס נדרשת חתימת עו"ד. 3.טופס בקשה לרישום חברה חדשה עליו יופיע שם החברה והאם החברה מוגבלת או לא מוגבלת במניות. 4.תקנון החברה בו כל סעיפי החובה כפי שצוין לעיל. 5.טופס הצהרת דירקטורים ראשונים בו מצוינים כל הדירקטורים בחברה חתום ע"י עו"ד. 6.תשלום אגרה על רישום החברה – במידה וההגשה פיזית, כלומר שליחה בדואר לרשות התאגידים בירושלים או הגעה לאחת מלשכות רשות התאגידים והגשה במקום, מחיר האגרה יעמוד על סך 2645 ₪. לעומת זו, במידה וההגשה מקוונת, כלומר באתר האינטרנט של רשות התאגידים, מחיר האגרה יעמוד על סך 2167 ₪.

לאחרונה, נוספה האפשרות להקים חברה באופן פרטי ועצמאי ללא אימות עו"ד.


16 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד. מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה האר

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

Kommentare


bottom of page