חיפוש
  • ortals

נאמנות בעידן המודרני

הנאמנות החלה עוד משכבר הימים, כאשר לוחמים שיצאו לקרבות השאירו את כל רכושם שנצבר במהלך השנים אצל אדם קרוב ואמין(נאמן) שישמור וכן ינהג ברכוש באופן המיטבי ובצורה הנבונה ביותר על מנת שרכוש זה יימסר למשפחתם במידה וחס וחלילה יקפחו את חייהם בקרב.

כיום הנאמנות מוסדרת ומעוגנת בחוק ובפסיקה לעומת ימים עברו בהם הייתה מבוססת על עקרונות של כבוד ואמון הדדי ובכך היה די.

צדדי הנאמנות כוללים את הנאמן, שיכול להיות אדם פרטי או חברה, המקבל על עצמו להעניק שירות משפטי ופיננסי לזמן קצוב ,בדרך כלל, להחזיק ולנהל נכסים (לדוגמה: נכס נדל"ן,כספים,מניות,זכויות והטבות שונות, תמלוגים מקנין רוחני) לטובת אדם אחר(הנהנה) המבקש מהנאמן כי ינהל נכסיו באופן מסוים ומהסיבות שיפורטו בהמשך, בכפוף להסכם ביניהם.

כך גם, הקמת חשבון נאמנות כרוכה בכריתת הסכם נאמנות בין הצדדים ובמילוי מסמכי וטפסי הבנק הנדרשים וכן מתן פרטים מלאים על כל הגורמים המעורבים והבהרות לגבי מטרת הנאמנות.

הסכם הנאמנות נערך כך: ראשית, הלקוח(הנהנה) מפרט בהסכם את התנאים והדרישות שלו מהנאמן לדרך והצורה בה הוא מעוניין שינהגו בנכס מושא הנאמנות. בין היתר, מוגדרים: מטרת הנאמנות; המוטבים; ההגבלות החלות על הנאמנות ותקופתה. שנית, בהסכם הנאמנות מוגדר היקף שיקול הדעת במסגרתו יפעל הנאמן בקשר עם הנכסים, שכן לעיתים מדובר בנכסים בסכומים משמעותיים אשר דורשים ניהול צמוד ומחושב וכן מצריכים את שיקול דעתו המקצועי של הנאמן, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הפיננסי. הנאמנות מהווה מכשיר למגוון רחב של מטרות, ביניהן כלי לשמירה על הון משפחתי, כלומר האפשרות לדאוג שצאצאינו לא יקבלו את הרכוש בגיל מוקדם, כשהם עדיין חסרי ניסיון ואין בידם דרכי התמודדות עם כסף או נכסים, כמכשיר לצורך מימון הקמת חברה או עסק חדש, כמכשיר לרכישת נכסי מקרקעין ואחזקתם בנאמנות, ניהול הון/רכוש בנאמנות, נאמנות לתושבי חוץ ועוד..

המקרים השכיחים, בהם משתמשים בנאמנות, הם במצב של העברת הבעלות והשימוש בנכס לידי אחר, לשם ניהולם בהעדרו של הבעלים המקורי מן הארץ, בנסיבות בהן הוא אינו יכול לנהל באופן שוטף את הנכס, או בעסקאות נדל"ן, הכסף מוחזק בנאמנות על לקבלת אישורים כגון: אישורי מיסוי, בנייה וכיוצא בזאת.

ישנן כמה סוגים של נאמנויות פרטיות, בהן נמנות –

"נאמנות בלתי הדירה" – כלומר עם יצירת הנאמנות, לנהנה אין זכות שליטה על הנאמן, ורק הנאמן יכול לנהל ולבצע פעולות בנכס, זאת כמובן, בהתאם להוראות ההסכם.

"נאמנות הדירה" – הנהנה הוא בעל זכות שליטה על הנכסים ועל פעולות הנאמן.

וכשזה נאמר, נוסיף כי חשוב מאוד למנות נאמן ראוי, שיוכל לדאוג לקיים ולשמור על הזכויות והאינטרסים של בעל הנכסים וימלא את תפקידו כנדרש, לכן מומלץ להסתייע בנאמן בעל ניסיון רב והיכרות נרחבת בתחום.

למשרדנו ניסיון עשיר בהקמה וניהול נאמנויות באופן המקצועי והאיכותי ביותר ללקוחותינו.4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול