חיפוש
  • ortals

ערעור על פסק בורר

אתם בדרך לפתור סכסוך עסקי אצל בורר? הנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת.


בדרך כלל, פסק בוררות אינו ניתן לערעור, אך אין הדבר חלוט. בכל זאת, נוכל לערער על פסק הבורר:


טעות בדין המהותי – חוק הבוררות קובע שורה של עילות, אשר במידה ויתקיימו, רשאי בית המשפט להכריז על ביטולו, תיקונו, השלמתו או החזרתו של פסק הבורר. מבין העילות: בורר שלא נתמנה כדין; בורר שפעל ללא סמכות; לא ניתנה לבעל הדין הזדמנות לטעון טענותיו; תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור ועוד. לרוב, בתי המשפט אינם נוהגים להתערב בפסקי הבורר במסגרת הליכי ערעור.


בנוסף, החל משנת 2008 ניתן לערער על פסק בורר שלא בגדר טעות מהותית ובלבד שהוסכם על כך מראש בהסכם בין הצדדים. כך למשל אפשר לקבוע מראש שהצדדים מסכימים כי ניתן לערער על פסק הבורר לבורר אחר או לבית המשפט.


מהם התנאים לערעור לפני בורר? תחילה, על הצדדים להסכים לאפשרות הערעור, הסכמה זו צריכה להיות בכתב ומראש. כלומר, לפני ישיבת הבוררות. לאחר מכן, התפקיד עובר אל הבורר, עליו לנמק את פסק הבוררות. ללא נימוק הפסק, לא יוכלו הצדדים לערער לפני בורר אחר. לכן, על ישיבות הבוררות להיות מתועדות בכל אמצעי שיקבעו הצדדים.


מהם התנאים לערעור ברשות לבית המשפט? בנוסף לתנאים מעלה, במסלול זה, על הצדדים לקבוע בהסכם כי פסק הבורר שינתן יהיה בהתאם לדין. בית המשפט יתיר לצדדים להגיע לערעור רק במידה ונפלה טעות יסודית ביישומו של הדין, הגורם לעיוותו.


אז אם נסכם, הליך הבוררות בשנים האחרונות פתח "דף חדש" ומעניק גישה נוחה יותר לכל העוברים בדלתו. עצם האפשרות לקיים הליך ערעור, מעניקה תחושת ביטחון גדולה יותר מזו שהייתה בעבר. כך, הליך הבוררות פותח דלתות חדשות לתחומים שונים מחוץ לכותלי בית המשפט.4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול