top of page

עו"ד מירי מלכה

עו"ד מירי מלכה

חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2010.

בוגרת תואר ראשון במשפטים (.LL.B) ותואר ראשון בממשל (.B.A.) התמחות בדיפלומטיה, אסטרטגיה ויחסים בינלאומיים, מהמרכז הבינתחומי הרצליה.

הצטרפה כעו"ד למשרד בשנת 2010, לאחר שהחלה את דרכה במשרד כמתמחה.

עו"ד מלכה עוסקת במתן יעוץ משפטי מסחרי בתחום ניירות הערך ובדיני חברות. עו"ד מלכה מלווה באופן שוטף חברות פרטיות, ציבוריות, ממשלתיות, גופים מוסדיים, אנשי עסקים ומשקיעים.

במסגרת הליווי המשפטי עוסקת עו"ד מלכה בעסקאות מיזוג ורכישה, עסקאות רכישת מניות ונכסים, ביישום הוראות הרגולציה בתאגידים לרבות, הוראות הממונה על אגף שוק ההון, הביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות והרשות לניירות ערך, ובכלל זה ניסוח והטמעת נהלי חברה, עריכת תוכניות אכיפה מנהלית ויישום כללי ממשל תאגידי.

בנוסף, עו"ד מלכה מעניקה חוות דעת בנושאים מסחריים שונים בקשר עם פעילותה השוטפת של החברה, דיווחים לרשויות השונות, ניסוח הסכמי התקשרות, השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה, בועדות ביקורת וגילוי לאישור דוחות כספיים ובועדות השקעות.

בתחום הנדל"ן, עו"ד מלכה עוסקת בעריכת הסכמי מכר ושכירות, ליווי פרוייקטים, עריכת הסכמי קומבינציה, הסכמי אופציה ורישום בתים משותפים.

דוא"ל - Miri@ogb-law.co.il

bottom of page