תקשורת

המשרד מעניק ייעוץ שוטף לחברות תקשורת וחברות תוכנה, כמו כן המשרד עורך הסכמים לרכישת זכויות במישרין ובעקיפין, בבעלות באתרי אינטרנט וזיכיונות לשידורי טלוויזיה בחברות תוכן, אינטרנט ובעיתונות הכתובה.