תקשורת

המשרד מעניק ייעוץ שוטף לחברות תקשורת וחברות תוכנה, כמו כן המשרד עורך הסכמים לרכישת זכויות במישרין ובעקיפין, בבעלות באתרי אינטרנט וזיכיונות לשידורי טלוויזיה בחברות תוכן, אינטרנט ובעיתונות הכתובה.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Copyright Guy, Bachar & Co. Law Offices and Notary 2021

DESIGNED & BUILT BY TECH NOXE