רשויות מקומיות וחברות עירוניות

למשרדנו מומחיות בתחומי העיסוק של רשויות מקומיות וכן של חברות כלכליות. במסגרת זו, ליווינו, קידמנו וערכנו עסקאות והסכמים וכן, ניהלנו הליכים משפטיים ביחס לבניית מבני ציבור, שווקים עירוניים, וכן ערכנו מכרזי בנייה ותשתית מסוגים שונים, מכרזי שילוט, פרסום וכיו"ב. בנוסף, ייעצנו בתחומי מיסוי עירוני ומיסוי בנייה מוניציפאלי וטיפלנו בסוגיות נבחרות, האופייניות לרשויות מקומיות ולחברות עירוניות.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Copyright Guy, Bachar & Co. Law Offices and Notary 2020

DESIGNED & BUILT BY TECH NOXE