top of page

קניין רוחני

המשרד עוסק בעריכת הסכמי רישיון מקומיים ובינלאומיים לייצור, שיווק והפצה, לשימוש בזכויות יוצרים, וכן בנושאי הפקה ובתביעות לשמירה על הזכויות בסרטים וסדרות טלוויזיה, לרבות חוזי הפקה, חוזים עם תסריטאים, במאים ושחקנים.

כמו כן, המשרד מטפל בתחום ההגנה על זכויות יוצרים וסימני מסחר, בעיקר בתחום האופנה, התקשורת והאינטרנט.

bottom of page