top of page
חיפוש
  • ortals

או אה מי זה בא? הזכות למחאה!

במשפט הישראלי, הזכות להפגין, חופש האסיפה, והתהלוכה נגזרים מחופש הביטוי המהווה זכות יסוד.


הפסיקה מכירה בזכות להפגין כזכות חוקתית אך הזכות אינה מעוגנת בחוקי יסוד או בחקיקה ראשית. בשנת 1983 בית המשפט העליון הגדיר את זכות ההפגנה כזכות חוקתית בעלת מעמד נורמטיבי עליון וחלק מרכזי מחופש הפעולה של הפרט להבעת תמיכה או ביקורת באופן עצמאי או מאורגן.


מתי ניתן להגביל את הזכות? כמו במדינות רבות, הזכות להפגין אינה מוחלטת וכפופה למגבלות המשטרה במקרים בהם היא מתנגשת עם זכות או אינטרס ציבורי. לאחר הגבלת זכות ההפגנה על ידי המשטרה, יבחן בית המשפט האם הגבלת הזכות נעשתה באופן שרירותי או אם לאו. כמו כן, וכדי להגן על הסדר הציבורי, מוסמכת המשטרה לנקוט באמצעים הדרושים למניעת הפגנות אלימות ולשמירה על ביטחון הציבור.


מתי יש צורך בקבלת רישיון להפגנה? בפקודת המשטרה נקבע כי המשטרה הינה האחראית על מתן רישיונות להפגנות, בשני המקרים הבאים יש להגיש טופס מקוון באתר ממשלת ישראל ולבקש רישיון להפגנה, 5 ימים לפחות ממועד ההפגנה:

1. בכל סוג של התאספות או הפגנה באזור משכן הכנסת (ללא קשר לנושא או למספר המשתתפים);

2. בהפגנה במקום אחר שאינו הכנסת, הכוללת את כל המאפיינים הבאים: • בהפגנה משתתפים 50 אנשים או יותר; • ההפגנה נערכת במקום ציבורי ותחת כיפת השמיים; • בהפגנה יישמעו נאומים, דיונים או הרצאות בנושאים מדיניים.


אולם, הפגנות בנושא טוהר המידות של נבחרי הציבור, שמירה על שלטון החוק ומחאה על שחיתות שלטונית, אינן מותנות בקבלת רישיון, כאמור, גם אם הן מתקיימות תחת כיפת השמיים ומשתתפים בהן מעל 50 אנשים.

38 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד. מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה האר

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

Comments


bottom of page