top of page
חיפוש
  • ortals

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד.

מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה הארנונה.

עוד בתקופת שלטון הרומאים בארץ ישראל הוטל מס זה, אשר בזמנו שולם לא בהכרח בכסף או זהב כי אם שולם לריבון הרומי בשווה כסף/במוצרים (כגון: עצים, שמן, יין, תבואה וכו').

בעת המודרנית, הארנונה הוטלה לראשונה בארצנו בשנת 1933, היינו עוד לפני קום המדינה, בזמן השלטון הבריטי והמנדט על ארץ ישראל- פלשתינא.

כיום, הארנונה מהווה בישראל מס מוניציפאלי אשר חובת התשלום הינה בגין נכסים בנויים (אין חובת תשלום ארנונה על קרקע אשר עליה לא נבנה דבר). הארנונה משולמת לרשות המקומית בה הנכסים נמצאים. על פי רב, חישוב גובה המס הוא לפי יחידת שטח ובהתאם לשלושה קריטריונים: 1. סוג הנכס. 2. השימוש בנכס. 3. מיקום הנכס.

בפוסטים נוספים בהמשך נדון על אופן שיטת חישוב שטחי הנכס (ישנן מספר שיטות) ועל גורמים נוספים המשפיעים על גובה החיוב והיקפו. בפוסט זה בחרנו להתמקד בזהות משלם הארנונה. מי למעשה נדרש לשלם מס זה?

כלל ידוע שהשתרש בפסיקה הינו כי הנישום בארנונה הינו המחזיק בנכס (מי שעושה בו שימוש בפועל) ובאין מחזיק בנכס, תוטל הארנונה על בעליו של הנכס בהיותו בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

כך למשל לגבי דירת מגורים, מי שנושא בחובת תשלום הארנונה הוא הדייר (אשר עושה שימוש בפועל בדירה) בין אם הדייר הוא הבעלים של הדירה ובין אם הדייר הוא רק שוכר.

במקרים בהם הדירה עומדת ריקה, בשיממון ואינה בשימוש כלל, מי שחייב בתשלום הארנונה הם בעלי הדירה או יורשי הבעלים. יחד עם זאת, במקרים אלו, קיימת אפשרות לקבל פטור (חד פעמי) מתשלום ארנונה למשך חצי שנה ובלבד שהוגשה בקשה כדין לרשות המקומית (בחלק מהרשויות המקומיות השירות הזה ניתן באמצעות הגשת בקשה מתאימה באתר הרשות המקומית במרשתת).

נשאלת השאלה מי חייב בתשלום הארנונה כאשר ההחזקה והשימוש בדירה/בנכס נעשים, חלילה, בצורה לא חוקית (למשל, פולש לדירה שעושה בה שימוש או שוכר שמסרב להתפנות או מי שמתגורר במבנה ללא היתר בנייה כדין).

המקרים הרבים הללו הגיעו לפתחו של בית המשפט, ולאחר שורה של פסקי דין בנושא, מקובלת כיום ההלכה כי המחזיק בפועל/למעשה בנכס (בין אם הוא מחזיק חוקי בנכס או בין אם הוא פולש או מחזיק בפועל/למעשה בנכס בצורה בלתי חוקית) מחויב בתשלום הארנונה.

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

או אה מי זה בא? הזכות למחאה!

במשפט הישראלי, הזכות להפגין, חופש האסיפה, והתהלוכה נגזרים מחופש הביטוי המהווה זכות יסוד. הפסיקה מכירה בזכות להפגין כזכות חוקתית אך הזכות אינה מעוגנת בחוקי יסוד או בחקיקה ראשית. בשנת 1983 בית המשפט העל

תגובות


bottom of page