חיפוש
  • ortals

זהירות! - חברה מפרת חוק.


רגע לפני סוף שנת 2020, לכל בעלי החברות ביננו שבימים אלה טרודים בסגירת שנת המס והדיווח הכספי, חשוב מאוד לזכור גם את החובה להגיש דו"ח שנתי לרשם החברות ולשלם את האגרה השנתית ויפה שעה אחת קודם. על פי חוק החברות, ועל מנת שלציבור יהיה מידע עדכני, כל חברה (שאינה תאגיד המדווח לרשות לניירות ערך) חייבת בהגשת דו"ח שנתי לרשם החברות, אחת לשנה קלנדרית ובתשלום האגרה השנתית העומדת על סך של 1,511 ש"ח לשנת 2020 (לדיווחים המוגשים אחרי 1.4.2020). במסגרת הדו"ח לרשם החברות יש לכלול עדכון פרטים כגון: כתובת החברה, חלוקת הון המניות, בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי הדירקטורים המכהנים, פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן ועוד. הדו"ח השנתי לרשם החברות אינו הדו"ח הכספי שמוגש לרשות המיסים. ניתן להגיש דיווח שנתי לרשם החברות גם בטרם הוכנו הדוחות הכספיים. מה ההשלכות של אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות ו/או אי תשלום האגרה השנתית? אי הגשת דו"ח שנתי במועד ו/או אי תשלום האגרה השנתית עלולה להביא להכרזת החברה כ"מפרת חוק" ורישום בהתאם בנסח החברה, במרשם החברות. כמו כן, חוק החברות מטיל סנקציות רבות על חברה מפרת חוק ועל בעלי השליטה בה. כך למשל: • רשם החברות רשאי להטיל קנס כספי כנגד חברה מפרת חוק, כאשר על כל הפרה ניתן להטיל קנס בסך של כ- 7800 ש"ח, ובהפרה מתמשכת הקנס יכול להגיע עד לסכום של 250,000 ש"ח. • רשם החברות רשאי לדרוש את תשלום הקנס גם מדירקטורים בחברה, ככל שהקנס לא שולם על ידי החברה עצמה. • הרשם רשאי להביא לפירוק החברה במידה ובתוך שלוש שנים הוטלו שני קנסות שלא שולמו. • בעל שליטה בחברה מפרה לא יוכל להקים חברה חדשה. • החברה לא תוכל לשנות את שמה, לשנות את מטרותיה ולא יאושר מיזוג בין חברות כשאחת מהן חברה מפרה. • לא ניתן יהיה לרשום (או לבטל) שעבודים לטובת החברה או על נכסי החברה (יוצר קושי ועיכובים בקבלת הלוואות ובעסקאות מסחריות). חלילה במקרה שלא הוגש הדוח לרשם החברות במועד או שלא שולמה האגרה, רשם החברות ישלח מכתב התראה ויינתן פרק זמן של 30 יום לתיקון ההפרה בטרם רישום החברה כ"חברה מפרת חוק". משרדנו עומד לרשותכם לייעוץ וסיוע בקשר להגשת דוחות השנתיים לרשם החברות וטיפול במכתבי התראה ככל שנשלחו אליכם.

בברכת שנה אזרחית טובה ומוצלחת.22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול