top of page
חיפוש
  • ortals

מהי ריבית פריים?

ריבית הפריים (Prime Rate) היא הריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות, משכנתאות ופיקדונות, אותה קובע כל בנק עבור עסקאות המבוצעות על ידו. ריבית הפריים היא נגזרת של הריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל, בתוספת מרווח מסוים. כשמדובר על ריבית בנק ישראל, הכוונה היא למעשה לטווח בין שני סוגי ריביות – הריבית אותה מציג בנק ישראל לבנקים עבור ההלוואות שהם לוקחים, והריבית אותה הוא מציג עבור הפיקדונות שהם מפקידים. ריבית בנק ישראל העדכנית מפורסמת אחת לחודש, וריבית הפריים נקבעת בהתאם אליה ונכנסת לתוקף כעבור שני ימי עסקים ממועד פרסומה.

כאמור, ריבית הפריים מבוססת על שני רכיבים. ריבית בנק ישראל המתפרסמת על ידי בנק ישראל, ומרווח נוסף שנתון לשינוי בהתאם להחלטת הבנקים המסחריים. עקרונית, כל בנק מסחרי בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו, בהתחשב בריבית בנק ישראל בתוספת מרווח אשר משקף בין היתר גם את העלות התפעולית שלו. בפועל אף על פי שכל בנק מסחרי רשאי לקבוע מרווח שונה מבנקים אחרים ובכך לקבוע ריבית פריים שונה, נכון לשנת 2022 בישראל, המרווח אצל כל הבנקים זהה ושווה ל-1.5% מעל ריבית בנק ישראל. אופן חישוב ריבית הפריים מתייחס לחיבור בין שני הנתונים שהוזכרו. לדוגמה, ככל וריבית בנק ישראל עומדת על 3.25% ואילו המרווח שנקבע על ידי הבנקים עומד על 1.5% נוספים, שיעורי ריבית הפריים העדכניים עומדים על 4.75%.

בסיטואציה של נטילת הלוואה בריבית פריים, ריבית ההלוואה תלויה בריבית הפריים ונגזרת ממנה. לכן לצורך חישובה של הריבית על ההלוואה, יש לקחת את שיעורי ריבית הפריים העדכניים ולחבר או לחסר מהם את המרווח אותו קובע הגורם המלווה. במילים אחרות, אם תנאי ההלוואה המוצעים הם פריים פלוס 3% לדוגמה, שיעורי ריבית ההלוואה הכוללים (עבור פריים שעומד על 4.75%) יהיו 7.75%. חשוב לזכור, שמאחר וריבית הפריים צמודה לריבית בנק ישראל, גם ריבית ההלוואה מושפעת ממנה. המשמעות היא שבמצב של עלייה בריבית בנק ישראל גם ריבית ההלוואה תעלה, ולהיפך.

16 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ארנונה – מי משלם?

כידוע, מלבד לשבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל, ארצנו השתבחה לה במגוון רחב של מיסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווח הון, מס שבח, מס רכישה, מס הבלו ועוד ועוד. מבין המיסים בהם נשתבחה המכורה, מצויה לה האר

מרוב מהפכה משפטית כבר שכחנו שהייתה רעידת אדמה... שינוי מתווה תמ"א 38.

בשבוע שעבר הורגשו בישראל מס רעידות אדמה בדרגות שונות. רעידות האדמה העלו את העובדה המבהילה, אשר רובנו מדחיקים באופן שיטתי, שהמומחים צופים רעידת אדמה משמעותית בישראל בשנים הקרובות. הנתונים אינם מזהירי

עילת הסבירות, שמעתם לאחרונה על המושג הזה?

בינואר 2023 הציע שר המשפטים יריב לוין לבטל את עילת הסבירות, כחלק מתוכניתו למהפכה משפטית נרחבת והמושג "עילת הסבירות" עלה לכותרות. עילת הסבירות למעשה משמשת את בית המשפט כדי לבחון החלטות שלטוניות והוא יכ

Commentaires


bottom of page